n=1894  4.8 opća ocjena predavača ...
... jasno definira predmet predavanja 4.7 n=1531 
n=1633  4.6 dobro strukturira predavanje ...
... racionalno koristi raspoloživo vrijeme 4.6 n=1632 
n=1631  4.7 metode, primjeri i zadatci su primjereni sadržaju ...
... uspijeva prenijeti znanje (gradivo čini razumljivim) 4.7 n=280 
n=280  4.6 uspijeva održati (zaokupiti i usmjeriti) pažnju sudionika ...
... je kompetentan (ili barem tako djeluje) 4.8 n=280 
n=280  4.7 sadržaj i način komunikacije prilagođava sudionicima ...
... ima dobre komunikacijske vještine 4.9 n=1913 
n=1914  4.9 stvara ugodnu radnu atmosferu ...
... je motiviran za rad 4.9 n=1841 
n=1915  4.9 prema sudionicima se odnosi korektno ...
... prema sudionicima se odnosi s poštovanjem 4.9 n=1913 
n=960  4.8 sudionike potiče na razmišljanje ...

Kratki tekstovi

Priručnici

Alati

Bilješke s predavanja

Ostalo