Pretplata na obavijesti (N = 1452)

SUZG

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UNIVERSITY OF ZAGREB
Ured za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja
Office for Psychological Support and Mental Health Protection

Ispunjavanjem ovog obrasca se upisujete u ili brišete iz baze pretplatnika na obavijesti o edukacijama koje provodi Božidar Nikša Tarabić.

e-pošta:


Token:


Svojstvo:


Obavijesti ćete primati preko Google grupe.
Poveznica na WhatsApp je u e-pošti potvrde.


    

Zaboravljen token?
  1. Upiši e-mail s kojim ste pretplaćeni i nasumični token (kod)
  2. Klinkine "Pretplata".
  3. korisnički podatci će poslani na e-mail.


Raspodjela pretplatnika, po sastavnicama:

Agronomski fakultet   63
Akademija dramske umjetnosti   9
Akademija likovnih umjetnosti   10
Drugo visoko učilište   27
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   35
Ekonomski fakultet   140
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije   12
Fakultet elektrotehnike i računarstva   32
Fakultet filozofije i religijskih znanosti   4
Fakultet hrvatskih studija   36
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije   32
Fakultet organizacije i informatike   1
Fakultet političkih znanosti   5
Fakultet političkih znanosti   6
Fakultet prometnih znanosti   24
Fakultet strojarstva i brodogradnje   34
Farmaceutsko-biokemijski fakultet   43
Filozofski fakultet   40
Geodetski fakultet   5
Geotehnički fakultet   5
Građevinski fakultet   1
Grafički fakultet   1
Grafički fakultet   7
Katolički bogoslovni fakultet   8
Katolički bogoslovni fakultet   7
Kineziološki fakultet   5
Kineziološki fakultet   36
Medicinski fakultet   32
Metalurški fakultet   2
Nisam student i/ili nastavno osoblje   12
Nisam studnet i/ili nastavno osoblje   16
Pravni fakultet   151
Prehrambeno-biotehnološki fakultet   39
Prirodoslovno-matematički fakultet   40
Rudarsko-geološko-naftni fakultet   12
Stomatološki fakultet   11
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik   1
Sveučilište u Mostaru   1
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik   2
Tekstilno-tehnološki fakultet   16
Učiteljski fakultet   33
Upis prije automatizacije   443
Veterinarski fakultet   12
Vojni studiji   1