EDU 133 | Sudionika 4900
Bilješke Mjere
Opća ocjena predavača
4.8 n = 2137

Komunikacija predavača
4.9 n = 2156

Kompetentnost predavača
4.8 n = 523

Poticanje sudionika na razmišljanje
4.8 n = 1203

RbTipDatumTema
110 IP 2022-04-09 Psihologija i menadžment odlučivanja, motivacije, komunikacije
109 RAD 2022-04-01 eSTUDENT - Interna radionica
108 IP 2022-02-26 Vještine izlaganja [prezentacije]
107 IP 2022-02-24 Završni i diplomski radovi
106 VJ 2022-02-12 Komunikacijske vještine
105 VJ 2022-02-09 Komunikacijske vještine
104 IP 2022-01-28 Projektni managment
103 VJ 2022-01-15 Komunikacijske vještine
102 IP 2021-12-30 Donošenje odluka i organizacija vremena
101 RAD 2021-12-23 Vještine komunikacije
100 RAD 2021-11-06 Razgovor za posao [simulacija]
99 IP 2021-10-23 Vještine izlaganja [prezentacije]
98 IP 2021-09-30 Učenje u akademskom kontekstu
97 IP 2021-09-20 Životopisi i motivacijska pisma
96 IP 2021-09-11 Racionalnost Emocija
95 IP 2021-09-08 Završni i diplomski radovi
94 IP 2021-06-18 Ponavljanje (ni)je majka znanja: Dio II.
93 IP 2021-06-12 Ponavljanje (ni)je majka znanja: Dio I.
92 VJ 2021-06-08 Komunikacijske vještine
91 VJ 2021-06-07 Komunikacijske vještine
90 IP 2021-05-26 Vještine upravljanja karijerom
89 IP 2021-05-10 Životopisi i motivacijska pisma
88 IP 2021-04-29 Organiziraj se!
87 IP 2021-04-16 Mentalna higijena
86 IP 2021-04-08 Generičke vještine II.
85 IP 2021-04-07 Generičke vještine I.
84 IP 2021-03-31 Životopisi i motivacijska pisma
83 IP 2021-03-24 Završni i diplomski radovi
82 IP 2021-03-17 Projektni managment
81 IP 2021-03-08 Završni i diplomski radovi
80 GP 2021-03-03 Intervizija nastavnog i nenastavnog osoblja (Metalurški fakultet) No.2
79 IP 2021-02-26 Završni i diplomski radovi
78 IP 2021-02-19 Vještine izlaganja [prezentacije]
77 GP 2021-02-10 Intervizija nastavnog i nenastavnog osoblja (Metalurški fakultet)
76 GP 2021-02-05 Grupa podrške (2.0)
75 ES 2021-01-14 Studenti i mladi profesionalci na prvoj liniji pomoći (rad na terenu)
74 VJ 2021-01-14 Komunikacijske vještine
73 VJ 2021-01-12 Komunikacijske vještine
72 VJ 2021-01-11 Komunikacijske vještine
71 GP 2020-12-30 Grupa podrške (pilot susret)
70 IP 2020-12-19 Vještine izlaganja [prezentacije]
69 IP 2020-12-11 Uspješno studiranje
68 IP 2020-11-23 Samo-predstavljanje: Tajne uspješnog životopisa
67 IP 2020-11-14 Razumijevanje sebe i drugih I
66 RAD 2020-10-10 Razgovor za posao
65 IP 2020-09-30 Životopisi i motivacijska pisma
64 IP 2020-09-12 Završni i diplomski radovi - Kako ih napisati?
63 IP 2020-09-01 Organizacija? Planiranje?
62 IP 2020-07-08 Ranjivost
61 IP 2020-06-02 Izrada životopisa i motivacijskog pisma
60 IP 2020-05-28 Životopisi i motivacijska pisma
59 IP 2020-05-12 Izrada životopisa i motivacijskog pisma
58 IP 2020-05-08 Ciljevi | Odluke
57 IP 2020-04-25 Vještine izlaganja [prezentacije]
56 IP 2020-04-24 Projektni management
55 IP 2020-04-16 Ocjenski radovi (završni i diplomski radovi)
54 IP 2020-04-14 Učenje i pamćenje: Pamćenje 1
53 IP 2020-04-02 Ocjenski radovi (završni i diplomski radovi)
52 IP 2020-03-11 Učenje, aktivacija i socijalizacija
51 IP 2020-02-27 Što znam? Što želim?
50 IP | RAD 2020-02-20 Izrada životopisa i motivacijskog pisma | Intervju za posao
49 IP 2020-02-13 Entrepreneurship - Pragmatic Approach
48 IP 2020-01-13 Postavljanje ciljeva i organizacija vremena
47 IP 2019-12-19 Komunikacijska klinika II
46 IP 2019-12-17 Ocjenski (završni i diplomski) radovi - Kako ih pisati?
45 2019-12-09 Regresijska analiza
44 IP 2019-12-09 Karijera: postavljanje ciljeva i samo-prezentacija
43 IP 2019-12-05 Pravo i psihologija: Samo-prezentacija i forenzički intervju
42 2019-11-23 Tehnike verbalne i osjetljivost na neverbalnu komunikaciju
41 2019-11-22 Organiziraj se!
40 IP 2019-11-21 Kako napisati dobar životopis? Papir trpi svašta!
39 IP 2019-11-20 Kakav je čovjek? Temperament i osobnost
38 SEM 2019-11-16 Zdravstvena psihologija [kolegij: evaluacija]
37 IP 2019-11-14 Komunikacijska klinika I
36 2019-11-10 Razvojna psihopatologija
35 2019-10-26 Razvojna psihopatologija
34 IP 2019-10-22 Čemu služi Faks? (učenje, socijalizacija, karijera)
33 2019-06-06 Vještine upravljanja karijerom
32 IP 2019-05-16 Kako ih napisati?...seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi
31 IP 2019-05-14 Kako napisati završne i diplomske radove?
30 IP 2019-04-24 Kako napisati dobar životopis?
29 IP 2019-04-12 Motivacijsko pismo i motivacijski intervju
28 IP 2019-04-10 Psihološka radionica
27 2019-04-03 Rotaraction: Moj životopis, što govori o meni?
26 IP 2019-03-14 Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta v3
25 2019-01-18 The biggest looser
24 2018-12-15 Perfekcionizam u modernom životnom kontekstu
23 2018-12-01 CV and motivational letters (eng.)
22 2018-11-22 Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta v2
21 2018-11-16 Pogled u budućnost: planiranje studija, karijere i života
20 IP 2018-11-06 Kako ih napisati? ...seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi
19 IP 2018-10-25 Kako i što učiti?
18 2018-10-11 Kako napisati dobar životopis i motivacijsko pismo?
17 IP 2018-05-23 Intervju za posao - Kako ostaviti drugi (prvi) dojam?
16 IP 2018-04-18 Diplomski i završni radovi - osnovne i bitne informacije
15 IP 2018-03-08 Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta
14 IP 2018-01-25 Učenje u akademskom kontekstu
13 IP 2018-01-10 Grupe i konflikti
12 IP 2017-11-16 Vještine samopreznetacije u pisanoj formi
11 IP 2017-04-05 Što? ... Učenje u akademskom kontekstu
10 IP 2016-05-09 Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu [kolegij: evaluacija]
9 IP 2015-01-13 Vještine komunikacije 1 [kolegij: evaluacija]