Referenca: Tarabić, B.N. Samo-prezentacija. Preuzeto April 9th 2020 sa: https://detaljnije.com/psihologija/samo-prezentacija/


UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU

Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, 97/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) neotuđivo.


Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba na ovoj stranici objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao i bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com
Konstruktivne komentare i upite također možete slati na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com , uz napomenu da je sadržaj stranice u izradi te da isti nije namijenjen kao samo-stojeći već prati ranije održana predavanja. Nemojte očekivati da će objavljene informacije služiti kao više od podsjetnika. Hvala i nadam se da će Vam sadržaj stranice biti od koristi.


Predlaže se korištenje putem web-preglednika na stolnom računalu: FirefoxTM, EdgeTM.


Kriteriji elaboracije

(obrazloženje u 3 koraka)

 • Aktivnost - Jesam li se aktivirao? Gdje sam se aktivirao?
 • Zadatak - Kako sam se aktivirao? Što sam radio?
 • Kompetencija - Što sam naučio?

Aktivnost

 • Jesam li se aktivirao (pokrenuo)?
 • Gdje sam se aktivirao?
 • U što sam se uključio?

 • školovanje (obrazovanje)
 • izborni kolegiji
 • mobilnost unutar/izvan sveučilišta
 • stručne edukacije
 • stručna praksa
 • studentska mobilnost
 • projekti, angažman
 • znanstveno istraživački rad
 • rad u studentskim organizacijama
 • rad u profesionalnim organizacijama
 • dodatna postignuća i iskustvo
 • radno iskustvo i radovi (relevantno)

Zadatak

 • Kako sam se uključio?
 • Što sam radio?

 • radni zadatci
 • opažanja
 • kritičko mišljenje - uvidi

Kompetencija

 • Što sam naučio?
 • Primjena i generalizacija znanja!

 • radni zadatci
 • opažanja
 • kritičko mišljenje - uvidi

2. Životopis

2.1. Primjeri

2.1.1. Elaboracija

2017 – danas Sveučilište u Zagrebu, Rektorat, stručni suradnik za savjetovanje studenata
2017 – danas stručni suradnik za savjetovanje studenata, Sveučilište u Zagrebu, Rektorat
zadatci

 • poticanje stjecanja znanja i razvoja karijere te mentorstvo
 • razvoj novih projekata, provođenje edukacija (radionice, predavanja i treninzi)
 • znanstveno istraživanje (planiranje i provedba)
 • psihološko savjetovanje
 • sudjelovanje u izboru zaposlenika
 • umrežavanje i ostvarivanje partnerstva
 • administracija, pisanje izviješća, organizacija sastanaka
vještine

 • projektni menadžment
 • upravljanje ljudskim potencijalima, mentorstvo
 • prezentiranje (pisano, usmeno)
 • napredna kvantitativna analiza
 • kvalitativna analiza i sumiranje
 • razvoj novih psiholoških instrumenata
 • vještine komunikacije
Osnivač programa i voditelj aktivnosti:
2013. Studentske diskusije tema iz područja neuroznanosti i psihologije (NeuroJazz) – pokretač i voditelj
Klub i Studentska sekcija za neuroznanost (HIIM)
2012. Radionica Prezentacijskih vještina – suvoditelj
2012. Priručnik za ''Izradu prezentacija i održavanje studentskih izlaganja“ – koautor
2011. Mali tečaja govorništva (MTG) – voditelj
2011. Organizacijski Tim Studentske Akcije i Kreativnosti (O.T.i.S.A.K) – osnivač i voditelj


Autorstvo i koautorstvo službenih akata Kluba, novi pravilnici i ugovori:
2015. Izrada projektne dokumentacije postojećih i novih projekata – koautor
2015. Operacija Demos (koordinacija izbora studenta demonstratora sa Vijećem odjela za Psihologiju) – koautor pravilnika
2014. Program podrške i vodstva novoupisanih studenata – Tutorstvo – koautor pravilnika
2014. Časopis studenata psihologije – Psychoactive – redefiniranje temeljne djelatnosti, okupljanje novog uredništva časopisa i posljedično pokretanje revitalizacije časopisa
2014. Program neformalne studentske razmjene ΨBonVoyage – koautor pravilnika
2011. Organizacijski Tim Studentske Akcije i Kreativnosti (O.T.i.S.A.K) – osnivač i voditelj

2.1.2. Sažimanje

EBEC Alpe-Adria
 • naučila sam kako motivirati mlade da volontiraju i voditi tim
 • iskustvo u projektnom menadžmentu u polju inženjerstva
 • na čelu tima koji je vodio projekt - najveće europsko inženjersko natjecanje
 • odgovorna za upravljanje resursima radi osiguravanja regionalnog natjecanja koje uključuje Hrvatsku, Italiju, Belgiju i Njemačku
 • transfer znanja – dijeljenje primjera najbolje praske radi osiguravanja održivosti projekta

EBEC Alpe-Adria, voditelj organizacijskog tima (1g.3mj.) ožujak 2018 – lipanj 2019
 • najveće Europsko natjecanje inženjera (Hrvatska, Italija, Belgija i Njemačka)
 • zadatci: vođenje tima (resursi, procedure), motiviranje i transfer znanja
 • vještine: projektni management, upravljanje ljudskim resursima

2.1.3. Kombinacija

STUDENT REPORTERS
Student community TV reports

 • PRODUCTION MANAGER
 • REPORTER
 • EDITOR
2017 – 2019 Student Reporters, reporter, editor, production manager www.studentreporters.com
TV reports and stories on student community

 • Creative directing: exploring topics, format elaboration, content design
 • Making TV packages: shooting, doing interviews and live reports
 • Video design: editing audio & video content, script writing
 • TV production: editor in chief, floor manager, cameraman, audio & visual synchronization
 • Hosting & writing announcements
***

2.2. Predlošci

3. Motivacijsko pismo

3.1. Primjeri - loše

Konflikt

 • Kada sam završavala svoje srednjoškolsko obrazovanje bilo mi je iznimno teško odlučiti se što bih htjela studirati. Bila sam zainteresirana za previše fakulteta.

Rezolucija

 • Nisam požalila, fakultet je sve ono što sam ikad htjela da fakultet i bude.

Dnevna doza inspiracije - life coaching

 • Međutim, najbitniji razlog je to što sam hitjela studirati nešto u čemu ću biti dobra, nešto što me oduvijek zanimalo. Nisam se htjela zadovoljiti samo s prolaznom ocjenom, jer prolazna ocjena za sobom, vrlo često, ne povlači i prolazno znanje.
 • Jer ako se jako trudiš i radiš za nešto znači da to zaista i želiš, znači da nema tog „detalja“ kojeg te profesori mogu naučiti, a da ćeš ga smatrati nepotrebnim.
 • Građevina je bila obećana meni i ja sam bila obećana njoj (…). Mora i rijeke nisu konstrukcije od čelika i betona, to su živi organizmi i s njima treba postupati oprezno i s poštovanjem.
 • Od malena sam pokušavao shvatiti kako stvari rade, rastavljanjem stvari sam to donekle i uspijevao.

Kako sam upoznao … vaš oglas…

 • Kada sam vidio Vaš oglas, zainteresirao me opis i sadržaj posla.

Informacije koje zapravo ne govore išta

 • Program studija obiluje teoretskim i praktičnim dijelom nastave.
 • Do sada je moje obrazovanje bilo najvećim dijelom teoretske prirode. No, vrijeme je za promjene. Moja je želja i moja motivacija primijeniti dosad stečeno teoretsko znanje na projektima, koji nešto znače.
 • Vjerujem da sam kroz dosadašnje školovanje i rad u Naziv udruge stekla dovoljno iskustva i znanja i koja bih mogla primijeniti na radnom mjestu demonstratora.

Informacije koje zapravo ne govore išta

 • Budući da smatram kako svojim osobinama i znanjem zadovoljavam Vašim zahtjevima javljam se na natječaj za poziciju Naziv pozicije.

3.2. Primjeri - dobro

Poštovani,
javljam se na natječaj za suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije (NN XX/201X, (XXXX)). U nastavku ukratko opisujem svoje iskustvo u području: a) visokog obrazovanja (znanstveni, predavački i mentorski rad); b) stručnog rada; i c) aktivne uključenosti.

Visoko obrazovanje
Znanstveni rad

Bio sam aktvni suradnik/istraživač na 4 znanstveno-istraživačka projekta: Multimodalna psihofiziološka mjerenja za unaprjeđenje procesa selekcije kontrolora zračnog prometa; Mladi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; Dentalna anksioznost; Screen time – nacionalna studija.
Ko-autor sam na 4 + 1 (u tisku) znanstvena rada i poglavlja u knjigama: Secondary school pupil’s knowledge of court proceeding and their perception of courts within Croatian legal system, Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge, Uloga dobi, spola i obrazovanja u brzini procesiranja informacija, Touch as a Part of Daily Communication with Family and Friends, Smart Environment: Cyber Parks (Connecting Nature and Technology); te sam aktivno sudjelovao (usmeno izlaganje) na 5 znanstvenih konferencija, autor sam 4 stručna rada i održao sam nekoliko desetaka pozvanih predavanja.

Predavački rad
[...]

Stručni rad [...]

Aktivno sudjelovanje
[...]

Sažetak
Temeljem mojih ko-autorstava na znanstvenim radovima, mentoriranja [...]

[...]

Kao što možete vidjeti, vrlo sam proaktivan, motiviran i predan radu te me sve navedene kompetencije, a koje čine samo dio moje ukupne aktivacije, zasigurno čine vrijednim kandidatom za predmetno radno mjesto.


S poštovanjem,
Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.

XX. studenog 201X.

Dokumenti:

 • Zamolba (potpisana)
 • Životopis (potpisan)
 • Diploma (diplomski studij psihologije) (ovjereni preslik)
 • Dodatak diplomi sa prepisom ocjena (diplomski studij psihologije) (ovjereni preslik)
 • Diploma (prediplomski studij psihologije) (ovjereni preslik)
 • Dodatak diplomi sa prepisom ocjena (preddiplomski studij psihologije) (ovjereni preslik)
 • Preporuke: [...]