BNT Edukacije: Prijava


SUZG

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UNIVERSITY OF ZAGREB
Ured za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja
Office for Psychological Support and Mental Health ProtectionInformacije o edukaciji i obrazac za prijavu


Završni i diplomski radovi
Interaktivno predavanje - Online

Organizator/i
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
Ured za studente

Voditelj/i edukacije
Božidar Nikša Tarabić, mag.psych.

Termin i način održavanja
  • 📅 ponedjeljak, 08 ožujak 2021 🕔 od 17:00 do 19:00 sati.
  • 🏠 🛏 Online 🎧 🎦 Zoom.
  • ⭕ Broj sudionika - najmanje: , najviše: .

Sadržaj
  • Znanost: što je i čemu služi?;
  • vrste i struktura radova;
  • hodogram pisanja rada (odabir teme, razrada pojedinih dijelova);
  • najčešće pogreške;
  • pretraga, citiranje i navođenje literature;
  • programska rješenja.
Prijave su zatvorene!

Poništavanje prijava je moguće do 24 sata prije početka edukacije.
Navrati i provjeri je li se oslobodilo koje mjesto.

Ako želite biti obaviješteni o terminima i sadržaju narednih edukacija, na obavijesti o edukacijama se možete pretplatiti na: https://detaljnije.com/pretplata/
Ukupno prijavljenih (N = 94):

Šumarski fakultet    2
Agronomski fakultet    7
Akademija likovnih umjetnosti    1
Drugo visoko učilište    2
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet    1
Ekonomski fakultet    6
Fakultet hrvatskih studija    6
Fakultet organizacije i informatike    2
Fakultet prometnih znanosti    2
Geodetski fakultet    8
Grafi?ki fakultet    1
Kinezioloki fakultet    1
Medicinski fakultet    1
Pravni fakultet    39
Prehrambeno-biotehnološki fakultet    2
Prirodoslovno-matematički fakultet    3
Rudarsko-geološko-naftni fakultet    9
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik    1