Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.


Tarabić, B.N. (2019). Organiziraj se! U Vjekoslav Jeleč (Ur.), 4. Simpozij "Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te!. (str. 14). Zagreb: Grad Zagreb. (radionica, stručna, sažetak)

Organiziraj se!

Izbor ponašanja i donošenje odluka temelje se na automatskom i/ili kontroliranom predviđanju potencijalnih ishoda, a preko uzročno-posljedičnih veza izvedenih temeljem iskustva. Predviđanje ne samo da je ključan zadatak nego su predvidivost i stabilnost okoline te zbivanja unutar pojedinca, koja nam daju osjećaj kontrole, jedne od bazičnih ljudskih potreba. Bilo kakvo uočeno odstupanje od očekivanog, neovisno o tome je li riječ o poželjnim ili nepoželjnim događajima privlači našu pažnju i manifestira se stresnim reakcijama različitog intenziteta. Sam stres je dakle adaptivni mehanizam koji nam ukazuje na bitna zbivanja u našoj okolini, jednako kao što nam bol ukazuje na promjene unutar naših tijela. Izbor alokacije naših resursa (pažnje, vremena, novca, itd.) i način na koji ih organiziramo igra veliku ulogu ne samo u ograničavanju i realizaciji životnih ishoda nego i količini predvidivost, osjećaja kontrole, svrhe i stresa koje pritom doživljavamo. U radionici će se oslanjanjem na temeljne psihološke principe i njihovom primjenom u kontekstu projektnog managementa sudionike uputiti u načine definiranja životnih ciljeva te izbora i organizacije aktivnosti (vremena) usmjerenih njihovom postizanju.