SUZG

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UNIVERSITY OF ZAGREB
Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom
Office for Study Programmes and Quality Assurance


Komunikacijska klinikaINFORMIRANI PRISTANAK
Članak 1CILJEVI PRIKUPLJANJA I NAČIN KORIŠTENJA PRIKUPLJENIH PODATAKA
 1. Primarni cilj prikupljanja podataka je njihovo korištenje prilikom pripreme i tijekom edukacije.
 2. Ispunjavanjem ovog upitnika pristajete da se prikupljeni podatci koriste i za:
  • planiranje i provedbu daljnjih aktivnosti (npr. edukacija, predavanja i radionica);
  • znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;
  • izradu godišnjih izvještaja o radu.
Članak 2ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 1. Svi prikupljeni podatci čuvat će se kao profesionalna tajna, a to znači da:
  • će se podatci ukoliko se budu davali na uvid trećoj strani izmijeniti na način da iz prikazanog nije moguće izravno utvrditi identitet osobe na koju se isti odnose;
  • se izvorni podatci u ne izmjenom obliku na uvid mogu dati trećoj strani isključivo po sili zakona i/ili uz pristanak osobe o čijim je podatcima riječ, pri čemu će oblik i opseg iznesenih podataka biti sukladan načelima struke i odredbama Kodeksa etike psihološke djelatnosti.
 2. Prilikom korištenja prikupljenih podataka za neki od ciljeva navedenih u članku 1. Naslova:
  • svi će podatci biti anonimizirani;
  • gdjegod je moguće podatci će biti prikazani na razini grupe.
Članak 3IZJAVA O SUDJELOVANJU
 1. Sudionik je u svakom trenutku slobodan povući svoj pristanak o sudjelovanju i prestati s ispunjavanjem upitnika.
Članak 4PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Za sve dodatne informacije kao i za upite vezane uz etičku prirodu podataka koji se prikupljaju ovim istraživanjem, kao i samih odredbi Informiranog Pristanka možete se obratiti na: bozidar.niksa.tarabic at unizg.hr i/ili bozidar.niksa.tarabic at gmail.com
Pozitivni zakonski propisi i odredbe koje su temelj formulacije Informiranog pristanka i rada odgovorne osobe:
Senat Sveučilišta u Zagrebu. Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu (2007) Kl. 012-03/07-03/2 Ur.Br. 380-07/1-09-5
Hrvatski Sabor. Zakon o psihološkoj djelatnosti NN 98/19 Čl.17 i 18
Hrvatska psihološka komora. Kodeks etike psihološke djelatnosti NN 13/05 Čl. 16 i 22
Hrvatska psihološka komora. Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Hrvatske psihološke komore UO 68/08
Hrvatska psihološka komora. Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima UO 31/05

Voditelj programa i odgovorna osoba: Božidar Nikša Tarabić MPsych, PhD Student


Demografski podatci

Spol*

:
Muški
Ženski

Dob*

:
.

Sastavnica (fakultet)*

:
.


U nastavku možete postaviti pitanje iz područja psihologije komunikacije

Postavljanje pitanja

Pitanje iz područja psihologije komunikacije:


.