SUZG

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UNIVERSITY OF ZAGREB
Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom
Office for Study Programmes and Quality Assurance


Komunikacijska klinikaDrage kolegice, dragi kolege,
pred Vama se nalazi upitnik putem kojeg možete postaviti pitanje iz područja psihologije komunikacije i/ili opisati neku situaciju za diskusiju.

Ideja je pitanja i opisane situacije uklopiti u predavanje te na njih dati odgovore/komentare/uputiti studente na literaturu – kada god je to moguće – već na prvom sljedećem predavanju.

Hoće li i u kojoj mjeri će navedeno biti moguće ovisi o broju ispunjenih upitnika i njihovom sadržaju.

U nastavku se nalazi informirani pristanak, kojeg molimo da pročitate prije početka ispunjavanja upitnika, a kako bi se upoznali sa načinom korištenja prikupljenih podataka. Slanje ispunjenog upitnika se uzima kao potvrda da ste pročitali i u potpunosti ste suglasni sa svim odredbama informiranog pristanka.

Voditelj programa i odgovorna osoba: Božidar Nikša Tarabić, mag.psych. PhD student
INFORMIRANI PRISTANAK
Članak 1CILJEVI PRIKUPLJANJA I NAČIN KORIŠTENJA PRIKUPLJENIH PODATAKA
 1. Primarni cilj prikupljanja podataka je njihovo korištenje prilikom pripreme i tijekom edukacije.
 2. Ispunjavanjem ovog upitnika pristajete da se prikupljeni podatci koriste i za:
  • planiranje i provedbu daljnjih aktivnosti (npr. edukacija, predavanja i radionica);
  • znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;
  • izradu godišnjih izvještaja o radu.
Članak 2ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 1. Svi prikupljeni podatci čuvat će se kao profesionalna tajna, a to znači da:
  • će se podatci ukoliko se budu davali na uvid trećoj strani izmijeniti na način da iz prikazanog nije moguće izravno utvrditi identitet osobe na koju se isti odnose;
  • se izvorni podatci u ne izmjenom obliku na uvid mogu dati trećoj strani isključivo po sili zakona i/ili uz pristanak osobe o čijim je podatcima riječ, pri čemu će oblik i opseg iznesenih podataka biti sukladan načelima struke i odredbama Kodeksa etike psihološke djelatnosti.
 2. Prilikom korištenja prikupljenih podataka za neki od ciljeva navedenih u članku 1. Naslova:
  • svi će podatci biti anonimizirani;
  • gdjegod je moguće podatci će biti prikazani na razini grupe.
Članak 3IZJAVA O SUDJELOVANJU
 1. Sudionik je u svakom trenutku slobodan povući svoj pristanak o sudjelovanju i prestati s ispunjavanjem upitnika.
Članak 4PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Za sve dodatne informacije kao i za upite vezane uz etičku prirodu podataka koji se prikupljaju ovim istraživanjem, kao i samih odredbi Informiranog Pristanka možete se obratiti na: bozidar.niksa.tarabic at unizg.hr i/ili bozidar.niksa.tarabic at gmail.com
Pozitivni zakonski propisi i odredbe koje su temelj formulacije Informiranog pristanka i rada odgovorne osobe:
Senat Sveučilišta u Zagrebu. Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu (2007) Kl. 012-03/07-03/2 Ur.Br. 380-07/1-09-5
Hrvatski Sabor. Zakon o psihološkoj djelatnosti NN 98/19 Čl.17 i 18
Hrvatska psihološka komora. Kodeks etike psihološke djelatnosti NN 13/05 Čl. 16 i 22
Hrvatska psihološka komora. Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Hrvatske psihološke komore UO 68/08
Hrvatska psihološka komora. Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima UO 31/05


Demografski podatci

Spol*

:
Muški
Ženski

Dob*

:
.

Sastavnica (fakultet)*

:
.


U nastavku možete postaviti pitanje iz područja psihologije komunikacije i/ili opisati situaciju za diskusiju

Postavljanje pitanja

Pitanje iz područja psihologije komunikacije:


.Ukoliko želite poslati opis situacije za diskusiju nastavite s ispunjavanjem.


Opis situacije

Prisjeti se neke za tebe značajne situacije . . .

Prije koliko vremena se dogodila ta situacija?


.

Tko su sve bili sudionici?


.

Ukratko opiši situaciju i komunikaciju:


.

Koje emocije si doživio/la u kojem dijelu situacije?


.

Koji su bili motivi druge strane?


.

Kada razmisliš, koji su bili motivi u podlozi tvojih reakcija?


.

Kako je tvoje ponašanje utjecalo na ponašanje druge strane?


.

Koje su sve bile posljedice tvog ponašanja/reakcije?.

Koje bi motive tvom ponašanju pripasao netko tko situaciju promatra izvana?

.

Ocijeni svoje ponašanje u situaciji koju si opisao/la:

Moje ponašanje/reakcija je bila primjerena.
1 2 3 4 5
niti malo - - u potpunosti
Svojim ponašanjem sam postigao/la željeni cilj.
1 2 3 4 5
niti malo - - u potpunosti
Ponašao/la sam se kao osoba koja želim biti/postati.
1 2 3 4 5
niti malo - - u potpunosti
niti malo - 1 2 3 4 5 - u potpunosti
Moje ponašanje/reakcija je bila primjerena. niti malo - - u potpunosti
Svojim ponašanjem sam postigao/la željeni cilj. niti malo - - u potpunosti
Ponašao/la sam se kao osoba koja želim biti/postati. niti malo - - u potpunosti
niti malo - 1 2 3 4 5 - u potpunosti


Općenito ocijeni svoje komunikacijske vještine.

1 2 3 4 5
Moje komunikacijske vještine su: jako loše loše osrednje dobre jako dobre
Moje komunikacijske vještine su:
1 2 3 4 5
jako loše loše osrednje dobre jako dobre


Koje si emocije doživio/la dok si se prisjećao ove situacije? Što misliš zašto?

.

Ako bih se sada našao/la u sličnoj situaciji kako bih postupio/la? Zašto?

.


Ukoliko želiš imati kopiju svog unosa osmisli i unesi šifru koja će se sastojati od 3 brojke i 4 slova.
Predočenjem ove šifre predavaču, nakon održanog predavanja možeš, preuzeti ispisanu kopiju svog unosa.
Ukoliko želiš imati kopiju svog unosa osmisli i unesi šifru koja će se sastojati od 3 brojke i 4 slova. Predočenjem ove šifre predavaču, nakon održanog predavanja možeš, preuzeti ispisanu kopiju svog unosa.